بازدید نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی از ستاد تسهیلات نوروزی

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی از ستاد تسهیلات نوروزی و بازارچه خود اشتغالی مرکز…