فیلم/ حال و هوای بازار طبس در روزهای پایانی سال

روزهای آخر سال همه در تکاپو هستند، به هر گوشه و کناری نگاه میکنی جنب‌وجوش مردم…