بازنشستگان نمونه تأمین اجتماعی خراسان جنوبی تجلیل می‌شوند

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: از بازنشستگان ،کارافتادگان به عنوان بازنشسته و از کار افتاده…