آبرسانی ۴۷ روستا با تانکر/تصفیه خانه طبس آب ندارد

امام جمعه، نماینده مردم در مجلس و فرماندار طبس همگی بر کمبود شدید آب در طبس…