کسب مقام اول استانی شهرستان طبس در جذب تسهیلات سرمایه در گردش گندم و جو

مهندس بخشایی گفت: در سال زراعی 94-93 مبلغ 36 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش گندم…