گزارش تصویری// آغاز برداشت مرکبات در شهرستان طبس

گزارش تصویری// آغاز برداشت مرکبات در شهرستان طبس