طبس آماده میزبانی قوی‌ترین مردان ایران

رئیس اداره ورزش و جوانان طبس گفت: مسابقات قوی‌ترین مردان ایران در رده وزنی +105 کیلوگرم…