برگزاری مسابقه نوروز و عترت در روستای اصفهک طبس

به همت اداره تبلیغات اسلامی طبس و روحانی مستقر روستای اصفهک، مسابقه نوروز و عترت با…