غبار محرومیت از مناطق محروم خراسان جنوبی پاک می‌شود

با این که از آن روز سال‌ها می‌گذرد اما چند سالی است که سربازانی بی‌ادعا در…

نگاه پیمانکاری به بسیج سازندگی اشتباه است

مسئول سازمان بسیج سازندگی شهرستان طبس گفت: بسیج سازندگی دنبال سود و انتفاع نیست. پروژه‌هایی که…