بهره‌ برداری از مجهزترین اتاق سرور راه آهن کشور در طبس

مدیرکل راه آهن شرق خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه در مجموع مبلغ 445 میلیون ریال…