۵۲۵ هزار نفر در خراسان جنوبی زیرپوشش بیمه همگانی قرار گرفتند

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۲۵ هزار نفر در این…