طرح بیمه شتر در شهرستان طبس اجرا می‌شود

طرح بیمه شتر با همکاری کارگزار بیمه شهرستان، نماینده شتر داران هر منطقه و نماینده جهاد…