۱۴۷۰ نفر در شهرستان طبس بی‌سواد هستند

معاون مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در شهرستان طبس یک هزار و 470 نفر…