خراسان جنوبی پنجمین استان سالمند کشور است

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی گفت: این استان بعد از استان‌های گیلان, مرکزی,…