تجلیل معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از خبرنگاران/ ویژگی حق‌گویی از مهمترین ویژگی خبرنگار خداترس است

اخوان صفار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس گفت: فضای کشور با توجه به رویکرد…