نظر محسن هاشمی‌رفسنجانی درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد

معاون عمرانی دانشگاه آزاد در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص از این دانشگاه گفت: این…