برگزاری آیین ویژه تحویل سال ۱۳۹۴ در آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع

آیین ویژه تحویل سال 1394 با حضور زائران و مجاوران در آستان حضرت حسین بن موسی…