اشتباه سازمان میراث فرهنگی در خرید خانه مدرس/ خانه مدرس تخریب شده است

علی مدرسی گفت: قبلاً مجلس بودجه‌ای برای خرید خانه مدرس به مقدار بیش از یک میلیارد…