اختصاص ۳۰ میلیارد ریال به بقاع متبرکه خراسان جنوبی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از اختصاص اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال به…