مسیرهای منتهی به شهرستان طبس پرترافیک ترین محور جاده ای استان است

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی گفت: پرترافیک ترین محور جاده ای استان جاده های منتهی به…