پخش مستقیم جلسات ترتیل قرآن کریم طبس در ماه مبارک رمضان از سیمای استانی

در ماه مبارك رمضان بهار عطرانگيز نزول قرآن، برنامه «گلشن وحی» جلسه ترتيل خواني قرآن مجيد…