معترضان دولت ترکیه، استانبول را به آتش ‌کشیدند

شبکه راشا تودی در گزارشی از اعتراضات مردم ترکیه نوشت: «معترضان به سیاست دولت ترکیه در…