یک تن و ۳۱۰ کیلو تریاک در شهرستان طبس توقیف شد

فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبي بامداد امروز از کشف يک تن و 310 کيلوگرم ترياک از…