ایران آماده تامین نیازمندی‌های ارتش لبنان است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسلامی ایران با هدف تحکیم اقتدار ملی و…