بیشترین آمار فوتی حوادث رانندگی متعلق به طبس است

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال شهرستان طبس بیشترین آمار فوتی حوادث رانندگی…