مردم طبس بالاخره از نعمت آب آشامیدنی بهرمند می شوند

تصفیه خانه طبس که در سال 91 به بهره برداری رسیده در دو هفته آینده کار…