هیئت دولت با تغییر تعرفه برق شهرستان طبس موافقت کرد

نماینده مردم طبس، بشرویه، فردوس و سرایان در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از کار کارشناسی…