جزئیات کاهش تعرفه برق شهرستان طبس اعلام شد

دفتر ارتباط مردمی نماینده طبس در مجلس شورای اسلامی جزئیات کاهش تعرفه برق شهرستان طبس مصوب…