یکسان‌سازی تعرفه همراه اول دائمی از امشب اعمال می‌شود

بر اساس تصمیم هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران و در چارچوب مصوبه دولت دهم، از امروز…