خراسان جنوبی سومین استان کشور در شیوع اختلالات بینایی است

معاون امور پیشگیری اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: این استان بعد از استان کهگلویه و…