سکان سرپرستی اداره ورزش و جوانان شهرستان مجددا به ایرج توتونچی سپرده شد

با حکم عمیدرضا عمیدیان مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی، ایرج توتونچی بعنوان سرپرست…