۱۱۸ مقاله به همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی ارسال شد

دبیر علمی نخستین همایش ملی «کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی» گفت:…

شهرستان طبس روی ریل توسعه قرار گرفته است

فرماندار ویژه طبس بابیان اینکه این شهرستان روی ریل توسعه قرارگرفته است گفت: دالان توسعه طبس…