سرمایه گذاری در بخش خصوصی جهت توسعه طبس مهم‌ترین اقدام است

دکتر عبدالله زاده نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی از کامل شدن زیربناهای توسعه شهرستان…