تولد ۲۷۵ نوزاد در طبس / راه‌اندازی سامانه صدور کارت ملی هوشمند

مدیر ثبت احوال شهرستان طبس گفت: طی دو ماه نخست سال جاری در شهرستان طبس 275…