ناگفته‌های رسول عراقی از احداث اولین مجتمع شتر شیری ایران

به بهانه شروع ساخت اولین مجتمع شتر شیری ایران مصاحبه‌ای با آقای رسول عراقی مدیر عامل…