تکریم بازماندگان شهدا وظیفه همه ما و ادای دین به ارزش‌های انقلاب است

مدیرعامل موسسه حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) گفت: آنچه سبب افتخار و پیشرفت نظام مقدس جمهوری…