۱۰ میلیارد ریال برای ترمیم تیرهای فرسوده برق درطبس نیاز است

«هادي منصوريان» عنوان کرد:تيرهاي فرسوده شبکه توزيع برق طبس با 10 ميليارد ريال اعتبار ترميم مي…