ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس دولتی و غیر دولتی طبس الکترونیکی انجام می‌شود

مدیر آموزش و پرورش طبس در جلسه ستاد ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس تاکید کرد: ثبت‌نام کلیه…