جاده های مرگ، طبس، طبس نیوز، محور طبس یزد – طبس نیوز

پنج کشته در تصادف دلخراش جاده طبس یزد

طبس نیوز- بامداد امروز تصادف دلخراش در یکی دیگر از محورهای شهرستان طبس ۵ کشته برجای…