برداشت محصولات جالیزی شهرستان طبس/ کاهش ۵۰ درصدی محصولات +عکس

مدیر جهاد کشاورزی طبس با اعلام خبر برداشت محصولات جاليزی شهرستان طبس گفت: سطح زیرکشت محصولات…