جریان‌های سیاسی مصر اجازه سوءاستفاده به رژیم صهیونیستی ندهند

امام جمعه طبس گفت: مردم و جریان‌های سیاسی مصر به جایگاه ویژه کشورشان توجه داشته باشند…