جریمه شدن شهروند بیرجندی از سوی پلیس به خاطر رساندن فرزندانش به مدرسه

یک شهروند بیرجندی که ۳ فرزند خود را با خودروی شخصی به مدرسه می‌رساند، به همین…