جشنواره شن در طبس – طبس نیوز

۴۸۵ اثر به جشنواره شعر رستاخیز شن‌ها ارسال شد

با پایان یافتن مهلت ارسال آثار، ۴۸۵ اثر از ۲۲۲ شاعر به اولین جشنواره سراسری شعر…

اولین جشنواره سراسری شعر رستاخیز شن‌ها برگزار می‌شود

بر اساس فراخوان اولین جشنواره سراسری شعر رستاخیز شن‌ها، شرکت کنندگان تا پایان بهمن ماه ۹۱…