واکسیناسیون ۸۵۲ نفر از حجاج طبسی توسط هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان طبس گفت: واحد واکسیناسیون جمعیت هلال احمر طبس مستقر در پایگاه…