تصویری دیده نشده از جناب خان شیک پوش+عکس

جناب خان، در صفحه اینستاگرام خودعکسی از پوشش جدید خود با کت و شلوار در برنامه…