طبس دارای جوانانی مستعد و توانمند است

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی جوانان طبس را از فرزندان پرتوان جمعیت هلال احمر کشور…