حادثه، محور دیهوک طبس، جاده مرگ – طبس نیوز

حادثه محور دیهوک به طبس دو کشته داد

طبس نیوز- برخورد یک دستگاه پراید با کامیون کشنده دو کشته برجای گذاشت.