دو کشته در حادثه رانندگی محور طبس

واحد مرکزی خبر حادثه رانندگی در کیلومتر ۴۴ جاده طبس دو نفر را به کام مرگ…