بی احتیاطی، جان کارگر معدن زغالسنگ طبس را گرفت

یک کارگر معدن زغالسنگ معدن یال شمالی طبس، عصر دیروز در حین کار ، به علت…