بررسی اجمالی آهنگ های ضد آمریکایی/از گلریز تا حامد زمانی

به مناسبت سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس، مروری اجمالی خواهیم داشت بر…